Προτάσεις για Στρογγυλά Τραπέζια που έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα

Ρύθμιση Συναισθήματος

Ρύθμιση Συναισθήματος

Προεδρείο Ι.Παπακώστας – Ν.Βαϊδάκης

Επιμέρους ομιλίες:

Α) «Ρύθμιση Συναισθήματος & Αριστοτέλης»

Ομιλητής: Ν.Βαϊδάκης

Β) «Ρύθμιση Συναισθήματος . Αρνητικές Συγκινήσεις».

Ομιλητής: Γ.Μιχόπουλος

Γ) «Ρύθμιση Θετικών Συγκινήσεων».

Ομιλητής: Ι.Παπακώστας

Νέες θεραπείες του 3ου κύματος CBT
Πρώϊμα δυσλειτουργικά σχήματα, αρνητικές εμπειρίες της παιδικής ηλικίας και διαπροσωπικές στάσεις στην ενήλικη ζωή
Νεότερες οπτικές στη διαταραχή πρόσληψης της τροφής (Δ.Π.Τ.)
Συναισθηματική ρύθμιση: Εμπειρίες ανατροφής, ανοχή στη δυσφορία και επαναλαμβανόμενος αρνητικός τρόπος σκέψης
Η Γνωστική Συμπεριφορική θεραπεία στις διαταραχές άγχους της παιδικής ηλικίας
Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις στην περιγεννητική περίοδο
Διατροφικες Διαταραχές: Όταν χρειαζεται να γίνει επαναδιατύπωση περίπτωσης της Γνωστικοσυμπεριφορικής Οπτικής
Διατύπωση Περίπτωσης: Οι περιορισμοί της Γνωστικης Συμπεριφορικής προσέγγισης και η ανάγκη συνδυασμού με άλλες προσεγγίσεις στις διαταραχές προσωπικότητας
Αντιμετωπίζοντας θεραπευτικά την Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας
Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία Διαταραχών Προσωπικότητας
Η Πρόδρομη Φάση της Ψύχωσης
Διαχείριση Ιδεοψυχαναγκαστικής συμπτωματολογίας σε ειδικές καταστάσεις
Συγχωρητικότητα υπό το φως διαφορετικών προσεγγίσεων
Θέματα εκπαίδευσης στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία
Νεότερα Δεδομένα στη Διάγνωση και στην Αντιμετώπιση της Διαταραχής της Αϋπνίας

Νεότερα Δεδομένα στη Διάγνωση και στην Αντιμετώπιση της Διαταραχής της Αϋπνίας

Προεδρείο: Α.Βγόντζας
Ψυχιατρικός Τομέας Πανεπιστημίου Κρήτης
Επιμέρους ομιλίες:
Α) "Οι Φαινότυποι της Αϋπνίας βασισμένοι σε Βιολογικούς και Πολυυπνογραφικούς Δείκτες"
Ομιλητής: Αλέξανδρος Βγόντζας
Β) "Φαρμακευτικές Παρεμβάσεις στη Θεραπεία της Αϋπνίας"
Ομιλητής: Μαρία Μπάστα
Γ) "Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία για την Αϋπνία"
Ομιλητής: Μαρία Καραταράκη

Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχoθεραπεία σε παιδιά και εφήβους: Η Εμπειρία του Τμήματος Θεραπείας Παιδών και εφήβων του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς στους τομείς της έρευνας, της εποπτείας και της κλινικής πράξης
Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις στην Ούσιοεξάρτηση
Γνωστική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία: Θεωρία και πράξη.
Η Γνωστική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία στην θεραπεία των διαταραχών πρόσληψης τροφής
Η αποκατάσταση ασθενών με σχιζοφρένεια. Βιολογικές παρεμβάσεις σε συνδυασμό με γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία και αποκατάσταση
Διαταραχή της σωματικής εικόνας (BDD) στην εφηβεία
Συμπεριφορική θεραπεία σε ''ιδιαίτερες'' κλινικές περιπτώσεις - Παρουσίαση περιστατικών
Ανεσταλμένη εκσπερμάτιση, διαταραχή παρασυσσώρευσης, το συναίσθημα της αηδίας. Νεότερα ερευνητικά δεδομένα
Σεξουαλική εξάρτηση
Δυσπροσαρμοστικές γνωσίες σε άνδρες και γυναίκες με σεξουαλικά προβλήματα
Θεραπεία Σχημάτων: Από την επαρκώς καλή γονεική συμπεριφορά στην παιδική ηλικία (good enough parenting) στη διορθωτική γονεική στάση στη θεραπευτική σχέση (limited reparenting). Θεωρητικό υπόβαθρο και κλινικές προεκτάσεις
Η Αυτό-συμπόνια και οι σχέσεις της με την ενσυναίσθηση, τη συναισθηματική ρύθμιση και το φόβο της συμπόνιας προς και από τους άλλους