Εργαστήρια

Θέματα εποπτείας στη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία: η σημασία της εποπτικής σχέσης στην εποπτεία Γνωσιακής - Συμπεριφοριστικής Θεραπείας

Εισηγήτρια: Ντιάνα Χαρίλα, Ψυχολόγος-Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας
Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς
Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς

Ο κλινικός επόπτης έχει περιγραφεί ως παράγοντας κοινωνικής επίδρασης (Dodenhoff, 1981) του οποίου ο στόχος είναι να βελτιώσει την θεραπευτική επάρκεια (τις θεραπευτικές ικανότητες) του εκπαιδευόμενου στο πλαίσιο μιας εντατικής διαπροσωπικής σχέσης (Loganbill, Hardy & Delworth, 1982).

Στην Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία (ΓΣΘ) η συμμαχία ανάμεσα στον πελάτη και τον θεραπευτή αποτελεί συστατικό στοιχείο της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας. Κατά τον ίδιο τρόπο, η εργασιακή συμμαχία ανάμεσα στον επόπτη και τον εποπτευόμενο (ή τους εποπτευόμενους) έχει μεγάλη σπουδαιότητα.

Ως αντίληψη, η εργασιακή συμμαχία περιλαμβάνει τρεις παράγοντες: α) την αμοιβαία συμφωνία σχετικά με τους στόχους, β) την αμοιβαία συμφωνία σχετικά με τις ενέργειες/δράσεις και γ) την ανάπτυξη του θεραπευτικού δεσμού που περιλαμβάνει ένα δίκτυο θετικών προσωπικών προσκολλήσεων ανάμεσα στον πελάτη και τον θεραπευτή και περιέχει διάφορα ζητήματα όπως η αμοιβαία εμπιστοσύνη, η αποδοχή, η εμπιστευτικότητα κ.λπ. (Bordin, 1976).

Φαίνεται ότι το στυλ εποπτείας επηρεάζει την εποπτική εργασιακή συμμαχία με άμεσο τρόπο. Το στυλ εποπτείας αφορά τις διαφορετικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιεί ο επόπτης, όπως και το μοναδικό, χαρακτηριστικό τρόπο που ο κάθε επόπτης έχει στις σχέσεις του (που τον διακρίνει από τους υπόλοιπους) και η αντίδρασή του στους εποπτευόμενους (Friedlander & Ward, 1984).
Στο παρόν εργαστήριο θα συζητηθούν τα κυριότερα σημεία της εποπτικής σχέσης, καθώς και διαδράσεις μεταξύ επόπτη και εποπτευόμενου οι οποίες μπορεί να συμβάλλουν θετικά ή αρνητικά στο εποπτικό αποτέλεσμα.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε θεραπευτές της ΓΣΘ και κατά προτίμηση σε επόπτες
Aριθμός συμμετεχόντων: 30
Διάρκεια: 2 ώρες

Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Προέγγιση και Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Εισηγήτριες:

Αγγελική Βλασοπούλου, Ψυχολόγος, Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς

Ρόζα Λάιους Ψυχολόγος, MSc. Κλινικής Ψυχολογίας Παν/μίου Αθηνών, Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς.

Η πληροφόρηση για τη σεξουαλικότητα είναι υψίστης σπουδαιότητας για την ανάπτυξη του ανθρώπου καθώς τα πρώτα χρόνια στη ζωή του παιδιού είναι πολύ σημαντικά για τη συναισθηματική και σεξουαλική του εξέλιξη. Στόχος του εργαστηρίου είναι η επιμόρφωση των ειδικών ψυχικής υγείας και των εκπαιδευτικών, αναφορικά με την ενημέρωση των παιδιών και των εφήβων για τη σεξουαλικότητα, τη σημασία της και τον τρόπο επικοινωνίας. Επιπλέον στόχος είναι η διαχείριση των δυσκολιών, που ανακύπτουν συζητώντας αυτό το θέμα, σε επίπεδο γνωσιακό και συναισθηματικό και συμπεριφορικά.


Αφορά στην ενημέρωση και επικοινωνία ζητημάτων που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα, το σεξ, τη σεξουαλική ταυτότητα, τις σχέσεις, τις ανατομικές διαφορές, τις προφυλάξεις, την εγκυμοσύνη και την προστασία από τη σεξουαλική παρενόχληση. Καθότι η μορφή της επικοινωνίας και οι πεποιθήσεις των σημαντικών άλλων καθ’ όλη τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας θα καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό και τις πεποιθήσεις των παιδιών απέναντι στη δική τους σεξουαλικότητα και το σεξ, χρειάζεται να δοθεί έμφαση στις πεποιθήσεις των ενηλίκων αλλά και στη διαχείριση των συναισθημάτων τους.


Επιπλέον στόχος είναι η διαχείριση των δυσκολιών, που ανακύπτουν συζητώντας αυτό το θέμα, σε επίπεδο γνωσιακό και συναισθηματικό και συμπεριφορικό. Οι συμμετέχοντες αναμένεται μετά τη λήξη του σεμιναρίου να αποκτήσουν δεξιότητες ενημέρωσης και αλλαγής στάσης γονέων, παιδιών και εφήβων απέναντι στο θέμα της σεξουαλικότητας.


Το εργαστήριο θα αποτελείται από 2 μέρη: 1) θεωρητικό μέρος και 2) πρακτικό μέρος όπου θα δίνεται η ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους μέσα από role-playing να έρθουν σε επαφή με δύσκολες καταστάσεις και να εξασκηθούν στη διαχείρισή τους.

 

Ανάλυση και θεραπευτικός σχεδιασμός κλινικής παιδοψυχιατρικής περίπτωσης υπό το φως διαφορετικών προσεγγίσεων

Συντονιστής: Αλίκη Γρηγοριάδου, Παιδοψυχίατρος PhD, Ομαδική Αναλύτρια,Επιστημονική Διευθύντρια ΕΚΕΨΥΕ

Παρουσίαση Κλινικής Περίπτωσης:Σοφία Βασιλειάδου Μονάδα Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών Ε.Κε.Ψ.Υ.Ε. Πάτρας

Ομιλητές: Ευγενία Σουμάκη - Ψυχαναλυτική Προσέγγιση, Κατερίνα Παπανικολάου Γνωσιακή Προσέγγιση, Δημήτρης Μαγριπλής – Συστημική Προσέγγιση

Μία εμπλουτισμένη γνωστική - συμπεριφορική προσέγγιση για τις Διαταραχές Προσωπικότητας

Εισηγητής: Βαγγέλης Παπαδάκης -Ψυχολόγος, Msc Κλινικής Ψυχολογίας
Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς-Παράρτημα Μακεδονίας

Στο συγκεκριμένο εργαστήριο θα γίνει μία εισαγωγή στην έννοια της διαταραχής προσωπικότητας και θα δοθούν πληροφορίες για τα διαγνωστικά κριτήρια. Θα παρουσιαστεί με κλινικά παραδείγματα η προοπτική της διάγνωσης των κοινών παραγόντων (transdiagnostic) η οποία συσχετίζεται θεωρητικά με το μοντέλο της γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας όσον αφορά στις γνωστικές (προσοχή, μνήμη, σκέψη) και συμπεριφορικές (συμπεριφορά) διαδικασίες. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν με κλινικά παραδείγματα η εφαρμογή των θεωριών της μάθησης και της παροχής μοντέλου, οι οποίες αποτελούν και τις βασικές θεωρητικές αρχές της γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας, στις διαταραχές προσωπικότητας. Κατά την υπόλοιπη διάρκεια του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν με κλινικά παραδείγματα και θα συζητηθούν οι ακόλουθες κύριες φάσεις της γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας στις διαταραχές προσωπικότητας:

α) Η φάση πριν τη θεραπεία η οποία περιλαμβάνει την αξιολόγηση της ετοιμότητας του πελάτη για ψυχολογική θεραπεία και τεχνικές ενίσχυσης της ετοιμότητας του πελάτη,

β) Η φάση πληροφόρησης η οποία περιλαμβάνει τη συλλογή πληροφοριών, την αξιολόγηση, τεχνικές ευαισθητοποίησης του πελάτη στο γνωστικό συμπεριφορικό μοντέλο θεραπείας, το μοντέλο διατύπωσης υπόθεσης του θεραπευτή σχετικά με τα προβλήματα του πελάτη και τεχνικές ανατροφοδότησης της υπόθεσης από το θεραπευτή προς το πελάτη καθώς και το σχεδιασμό της θεραπευτικής παρέμβασης,

γ) Η φάση της αλλαγής η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή θεραπευτικών τεχνικών για τη δημιουργία και τη διατήρηση των αλλαγών.

Στόχος του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν βασικές αρχές του γνωστικού συμπεριφορικού θεραπευτικού μοντέλου και να μπορούν να εφαρμόσουν βασικές θεραπευτικές τεχνικές σε σύνθετες κλινικές περιπτώσεις όπως οι διαταραχές προσωπικότητας.

Προτεινόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 30

Διάρκεια: 2 ώρες

Ανάλυση και θεραπευτικός σχεδιασμός κλινική περίπτωσης υπό το φως διαφορετικών προσεγγίσεων

Συντονιστής: Στέφανος Κούλης Μονάδα Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών Ε.Κε.Ψ.Υ.Ε. Πάτρας

Παρουσίαση Κλινικής Περίπτωσης: Νικολέτου Κατερίνα Μονάδα Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών Ε.Κε.Ψ.Υ.Ε. Πάτρας

Ψυχαναλυτική Προσέγγιση: Ασημακόπουλος Κων/νος Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Π.Γ.Ν.Π 3) Αιγηνήτειο Νοσοκομείο

Γνωσιακή Προσέγγιση: Βασιλική Αθανασοπούλου Μονάδα Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών Ε.Κε.Ψ.Υ.Ε. Πάτρας

Συστημική Προσέγγιση: Βαλέρια Πομίνι  Αιγηνήτειο Νοσοκομείο

Βιολογική Προσέγγιση: Μαρία Σκώκου Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Π.Γ.Ν.Π