Έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής στα Εργαστήρια.

Αφού κάνετε Είσοδο με την χρήση του ονόματος χρήστη και κωδικού σας, κάτω από την επιλογή του Μενού Εγγραφές θα εμφανιστεί η επιλογή Εγγραφή στα Εργαστήρια

Εναλλακτικά πατήστε τον σύνδεσμο Εγγραφή στα Εργαστήρια