Συνεδριακός Χώρος

Πληροφορίες για τον Συνεδριακό Χώρο

Πατώντας πάνω στην διπλανή εικόνα μπορείτε να βρείτε εκτενείς πληροφορίες για το 

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών