Έως 31/5: Υποβολή προτάσεων για στρογγυλές τράπεζες, για εκπαιδευτικά σεμινάρια και εφαρμοσμένα εργαστήρια. 

 

Έως 30/6: Υποβολή προφορικών ανακοινώσεων ή αναρτημένων εργασιών.

 

Έως 15/9: Έγκαιρη εγγραφή - Εγγραφή με έκπτωση 

Έως 30/9: Έγκαιρη εγγραφή - Εγγραφή με έκπτωση (Παράταση)