Ειδικοί Ιατροί
  • 100€ έως 30/9/17
  • 120€ από 1/10/17
Ειδικευόμενοι Ιατροί
  • 80€ έως 30/9/17
  • 100€ από 1/10/17
Ψυχολόγοι και άλλοι Επαγγελματίες Υγείας
  • (Κοινωνικοί Λειτουργοί, Νοσηλευτές, Λογοθεραπευτές κ.λ.π.)
  • 60€ έως 30/9/17
  • 80€ από 1/10/17
Φοιτητές και άλλοι
  • 20€ έως 30/9/17
  • 30€ από 1/10/17